Актуални новини

Гаранция ЗАВИНАГИ

Точно 50 години, прекарани в изследвания и постоянни иновации, са нужни на екипа на Magniflex,  за да достигне до формулата на съвършения ...

6 МОДЕЛА ЗА ТЕБ С ДО 15% ОТСТЪПКА

Наслади се на неповторим комфорт с матрак Magniflex. Избери матрак Magni, Zip Sleep, Medicare, Amante, Versailles или Duoflex и го вземи с до 15% отстъпка. Вземи на преференциална ...

начало новини Спечели СПА уикенд за двама

Спечели СПА уикенд за двама


СПЕЧЕЛИ СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА
1. Организатор на играта „СПЕЧЕЛИ СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА":
Наградната игра „СПЕЧЕЛИ СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА" се организира от Матракс ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България, №111, комплекс Ембаси Суитс, зона
Сити, блок А, ет 2, офис 1

2. Период и територия на провеждане на играта „СПЕЧЕЛИ СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА":
Наградната игра „СПЕЧЕЛИ СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА", наричана за краткост „ИГРАТА", започва на 1 май 2012 г. и ще продължи до 31 май 2012г. включително. Ще бъде излъчен един
победител, който ще спечели уикенд за двама в Гранд Хотел Велинград, гр. Велинград. Победителят ще бъде изтеглен и обявен на 8 юни 2012 г. ИГРАТА е обвързана с покупка в магазини Баумакс България ЕООД на територията на всички магазини в РБългария.

3. Право на участие в ИГРАТА:
В ИГРАТА могат да се включат всички лица, закупили от Баумакс България ЕООД магазин на територията на Р България матрак Magniflex for iSleep: модели Natura, Memory и
Ergonomico (всички налични размери) в периода от 1.05.2012 г. до 31.05.2012 г. и регистрирали продукта си на http://www.dreamclub.eu. ИГРАТА е обвързана с покупка.


4. Награди:
ИГРАТА предоставя 1 брой награда СПА УИКЕНД ЗА ДВАМА с любезното съдействие на: Гранд Хотел Велинград, гр.Велинград. Пакетът включва: 2 нощувки за двама със закуска.
Начин на ползване на наградата:
Победителят получава ваучер за награда. Ваучерът е валиден за периода 11 юни - 30 август 2012г., при направена резервация предварително на:
Гранд Хотел Велинград - + 359 884 770387 ; + 359 (0)359 55 371

При извършване на резервацията спечелилият трябва да информира хотела, че ползва ваучер, спечелен от ИГРАТА на Magniflex, както и да предостави ваучера при ползване на наградата.

5. Механизъм на ИГРАТА:
В ИГРАТА могат да се включат всички лица, закупили от Баумакс България ЕООД магазин на територията на Р България матрак Magniflex for iSleep: модели Natura, Memory и
Ergonomico (всички налични размери) в периода от 1.05.2012 г. до 31.05.2012 г. и регистрирали продукта си на http://www.dreamclub.eu
Ако се закупи продукт от изброените, но не е регистриран на сайта www.dreamclub.eu, потребителят НЕ УЧАСТВА в томболата за теглене на наградата. Продуктът, закупен в
Баумакс България ЕООД, трябва да бъде регистриран до 31 май 2012г. включително. Потребителят трябва да пази касовата бележка/фактура, за да може да удостовери, че
продуктът е закупен от Баумакс България ЕООД в периода на промоцията: от 1 май 2012 до 31 май 2012 г. включително.

6. Начин на теглене и обявяване на наградите:
Тегленето на наградата ще се извърши на 8 юни 2012 г. от комисия в тричленен състав, на адреса на Матракс ЕООД: гр. София, бул. България, №111, комплекс Ембаси Суитс,
зона Сити, блок А,  ет 2, офис 1. Ще бъде изготвен Протокол, които удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.
Организаторите на ИГРАТА ще се свържат с участника, който е спечелил наградата посредством електронна поща и/или по телефон. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителя - име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившия. Организаторите на ИГРАТА имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата както и документ, удостоверяващ място и дата на извършване на покупката (касов бон/фактура). При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си или да валидността на покупката си (че е извършена в магазин Баумакс България ЕООД в приода от 1 май 2012 до 31 май 2012г. включително), той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в ИГРАТА са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата. Името на победителя ще бъде публикувано на сайтовете: www.dreamclub.eu, www.magniflex.bg и на фен-страниците във Facebook: www.facebook/DreamClubBg и www.facebook/MagniflexBg

7. Права и компетенции на комисията за теглене на наградите:
В компетенциите на комисията влиза надзор на протичане на ИГРАТА и процедурата по тегленето на печеливш. Ако комисията открие, че даден участник е нарушил правилата на
ИГРАТА има правото да го дисквалифицира от участие в тегленето на наградата. Решението трябва да се протоколира и да се съхранява заедно с протокола от теглене на наградите.

8. Отсъствие на парични алтернативи:
Не се допуска размяна на наградата за пари и други материални изгоди.

10. Отговорност на организаторите на ИГРАТА:
Организаторите на ИГРАТА нямат задължение да водят кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени от участници, които не са
публикувани като победители в обявените за публична информация сайтове по-горе. Организаторите на ИГРАТА могат едностранно да прекратят ИГРАТА, като оповестят това си
решение, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни форсмажорни обстоятелства. Участниците трябва да бъдат информирани по електронна поща или мобилен телефон. В този случай организаторите не носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от прекратяването на ИГРАТА.

9. Защита и съхранение на личните данни:
Матракс ЕООД гарантира сигурността на предоставените лични данни, че те няма да бъдат използвани или преотстъпвани на трети лица, без изричното съгласие на участника в
ИГРАТА, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен
орган.
С участието си в ИГРАТА участникът разрешава на организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните
данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г.). С приемането на Правилата на ИГРАТА, всеки участник разрешава на Матракс ЕООД да използва събраните данни за целите на
ИГРАТА, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на електронни новини по време и след приключването й.
Получените данни могат да бъдат обработвани от Матракс ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на
нуждите на Матракс ЕООД. Служителите на Матракс ЕООД са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни.
Настоящите Правила на играта „СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА" са обявени на 1 май 2012 г.