Актуални новини

Гаранция ЗАВИНАГИ

Точно 50 години, прекарани в изследвания и постоянни иновации, са нужни на екипа на Magniflex,  за да достигне до формулата на съвършения ...

6 МОДЕЛА ЗА ТЕБ С ДО 15% ОТСТЪПКА

Наслади се на неповторим комфорт с матрак Magniflex. Избери матрак Magni, Zip Sleep, Medicare, Amante, Versailles или Duoflex и го вземи с до 15% отстъпка. Вземи на преференциална ...

начало новини Вземи x 2 и Спечели -30%

Вземи x 2 и Спечели -30%


 

 

 

ПРОМОЦИЯ MAGNIFLEX:

„Тествай индивидуално. Избери най-добрия за теб.

Вземи х 2 и спечели -30% "

1.08.2012 - 15.10.2012

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА


Организатор на промоцията e "Матракс" ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията.
Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.


Информация за промоцията може да се получи:

·                       на телефон 0700 11 117

·                       на Интернет страницата на Magniflex www.magniflex.bg

·                       на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона     Сити, блок А, ет 2, офис 1


2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.08.2012г. и продължава до 15.10.2012г. вкл.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

В промоцията участват всички лица, които закупят матрак Magniflex, серия Classico, Premio, Junior или аксесоари от портфолиото на Матракс.

Промоцията насочва към избор на най-подходящия модел от гамата Magniflex, посредством направата на индивидуален интерактивен тест публикуван на www.magniflex.bg.

Допълнително, промоцията дава право при покупка на 2 продукта от участващите в промоционалния механизъм, този, с по-ниска стойност от двата да ползва 30% търговска отстъпка от крайната клиентска цена.

Модели, включени в промоцията:

Relano Bamboo New, Magni, ZipSleep, Medicare, Classic Night, Naturcomfort, Amante, Duoflex, Domino S, Memoflex, Dualcomfort Silver, Magnifico, Junior, всички аксесоари за сън включени в портфолиото на Матракс ЕООД.


Промоцията НЕ ВАЖИ:

·     в комбинация с други промоции и оферти за крайни клиенти, обявени на www.magniflex.bg

 

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)


Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.

 

6. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.


Официалните Правила са публикувани на 01.08.2012г. на сайта www.magniflex.bg Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.