Условия за ползване

Актуални новини

Гаранция ЗАВИНАГИ

Точно 50 години, прекарани в изследвания и постоянни иновации, са нужни на екипа на Magniflex,  за да достигне до формулата на съвършения ...

начало Условия за ползване

DreamClub условия за ползване и споразумение

 

ВАЖНО – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ:  DreamClub споразумението по-долу описва реда и условията, които се прилагат за DreamClub.  Това споразумение е разделено на две части. Първата част описва условията, които се отнасят принципно за DreamClub. Втората част съдържа важни законови правила и условия. Вашето участие в програма DREAMCLUB се урежда с условията на това споразумение. Моля уверете се, че сте прочели и разбрали тези условия преди да се регистрирате DREAMCLUB. Ако имате въпроси, моля обадете се на 0700 11 117 или пишете на office@dreamclub.eu

 

ПЪРВА ЧАСТ: УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

DreamClub е програма, притежавана и администрирана изцяло от „Матракс” ЕООД и се отнася за марките на „Матракс” - Magniflex и iSleep. DreamClub Ви позволява да 1) получавате отстъпки в хотелите, включени програмата; 2) печелите кредити за покупки и препоръки; 3) получавате информация относно продажби, нови продукти и други фирмени дейности и такива на марките. Всички членове на DreamClub получават електронен сертификат сномер, който служи за идентификация на членовете и няма парична стойност. Сертификатът не може да бъде използван за парични транзакции.

Териториален обхват

DreamClub програмата се провежда само на територията на Република България. Всички привилегии се отнасят единствено за продукти, закупени в България.

Отстъпки в хотели

Членовете на DreamClub имат право да получават отстъпки във включените хотели. Списъкът на участващите хотели и съответните отстъпки могат да бъдат намерени на www.dreamclub.eu/hotels. „Матракс” ще се стреми да изготви точен списък на отстъпките на уеб-сайта, но не носи отговорност за несъответствия между отстъпките, публикувани на сайта, и фактическите хотели и отстъпки. „Матракс” препоръчва клиентите да потвърдят отстъпката с хотела преди настаняването.

Награди кредити в лева

Членове на DreamClub и лица, на които е направена препоръка от членове на DreamClub, имат правото да печелят награди кредити (лв) за всяка покупка или препоръка на продукти, продавани от „Матракс”, които специално включват марките Magniflex, Sealy,  Setex или iSleep за територията на България.

Кредитите се печелят на базата на следните проценти от стойността на покупката:

   
 
до 499.99 лв. 1% 1%
от 500 лв. до 1499.99 лв.
3% 3%
от 1500 лв. и повече 5% 5%

Спечелените кредити могат да бъдат разменяни за всеки продукт, продаван от „Матракс” или присъстващ в каталога за подаръци. „Матракс” не носи отговорност за продукти и подаръци, които ги няма в наличност или са спрени от продажба.

Такси и срок на действие
Няма такси за участие в DreamClub. Няма срок на валидност на привилегиите.

Издаване на сертификати
Всеки член на DreamClub ще получи електронен сертификат, който може да бъде изтеглен по всяко време от личния му профил на сайта на DreamClub. „Матракс” не начислява такси за издаване на електронните сертификати.


Приходи и отчети
Можете да проверите баланса на Вашата DreamClub карта или да прегледате транзакциите на нашия уеб-сайт на www.dreamclub.eu/myaccount или като се обадите на 0700 11 117.

Разглеждане на оплаквания
Ние си запазваме правото да коригираме баланса по Вашата DreamClub картова сметка, ако смятаме, че е направена техническа грешка, грешка при фактурирането или счетоводна грешка. Ако имате въпроси относно направените транзакции или корекции или имате претенции, свързани с някоя транзакция или корекция, моля свържете се с нашия отдел „Обслужване на клиенти” на 0700 11 117. Ще направим проверка, ще обсъдим резултатите и ще коригираме грешките, които сме открили веднага след като приключи проверката. 


ВТОРА ЧАСТ: НОРМАТИВНА УРЕДБА

Общи условия

 • DreamClub е запазена марка на „Матракс” ЕООД и не може да бъде използвана от трети лица

 • DreamClub е валиден за всички марки на „Матракс” – Magniflex, iSleep. Могат да бъдат добавяни и премахвани марки по всяко време с или без известие

 • Членовете на DreamClub дават правото на „Матракс” да събира личните им данни и да изпраща съобщения 

 • „Матракс” няма да предоставя данните за контакт на членовете на трети лица

 • Отстъпките и кредитите за подаръци не могат да бъдат използвани в комбинация с други отстъпки или промоции

 • Служители на ‘Матракс” и членове на техните семейства нямат право да участват в програмата

 • Служители на партньори на „Матракс” търговци на дребно нямат право да участват в програмата

 • В случай на прекратяване на програмата „Матракс” ще издаде кредит за покупка, еквивалентен на баланса по Вашата сметка

Изменения по споразумението.
Можем да променяме условията на това споразумение по всяко време от съображения за сигурност, по юридически, подзаконови или основателни бизнес причини. Ако сте регистрирали Вашата DreamClub карта, ние ще Ви уведомяваме за промени, допълнения или заличавания по е-майл. Също така ще публикуваме условията на промененото споразумение на нашия уеб сайт www.dreamclub.eu . Спазвайки останалата част от тази клауза, всяка промяна, допълнение или заличаване влиза в сила от момента на публикуване на промененото споразумение на нашия уеб сайт или като цяло в нашите магазини или по какъвто друг начин е описано в уведомлението ни до Вас.

Прекратяване на споразумението.
Ние можем временно да преустановим или прекратим това споразумение по всяко време, предизвестявайки Ви в разумен срок. Не се задължаваме обаче да Ви уведомим в случай, че имаме сериозни основания да смятаме, че е необходимо незабавно прекратяване (например, ако основателно подозираме измама или неразрешено използване на DreamClub картата). Ако прекратим това споразумение, в случай на ненарушаването му от Ваша страна, ние ще Ви възстановим или издадем кредити, равностойни на баланса по DreamClub картата Ви. В случай на прекратяване на това споразумение Втора част продължава да се прилага по отношение на действия на някоя от страните по времето, когато споразумението е било в сила.

Законодателство
Това споразумение е уредено със законите на България.

Условия на ползване и ограничения на отговорността.
DreamClub не твърди и не гарантира, че Вашият DreamClub сертификат винаги ще бъде достъпен и ще се приема в участващите в DreamClub магазини и хотели.

DreamClub не носи отговорност пред Вас за:

 • пропуснати доходи, бизнес, репутация или печалби, произтичащи от това споразумение;
 • неоторизиран достъп до Вашия DreamClub сертификат, поправки, кражба или унищожаване;
 • последствията от забавяне или грешка по отношение на използването на Вашия DreamClub електронен сертификат, причинени от обстоятелства извън нашия контрол;
 • загуба или повреда, които не са причинени от нарушаване на споразумението от наша страна или нарушаване на нашите законови задължения за грижа;
 • загуба или повреда, която не е обективно предвидим резултат нито от нарушаване на споразумението от наша страна или нарушаване на нашите законови задължения за грижа. загуба или повреда е „обективно предвидима” ако в момента на приемане на споразумението такава загуба е видяна от нас или от Вас; или
 • загуба или повреда, която сте претърпели в резултат на невъзможност от Ваша страна за предприемане на разумни предпазни мерки за предотвратяване на подобна загуба или повреда.

Запитвания и въпроси. 
Ако имате въпроси по отношение на условията за ползване на DreamClub картата и споразумението или Вашия DreamClub електронен сертификат, моля пишете на нашия отдел „Грижа за клиента” на е-майл office@dreamclub.eu или ни се обадете на 0700 11 117 или +359 2 869 0013. 

Декларация за конфеденциалност

Лични данни
DreamClub събира личните Ви данни с цел да изпълни поетия към Вас ангажимент и да Ви предостави услугата, която очаквате. Това включва изпращане на информация и оферти с маркетингови цели.

DreamClub няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица без Вашето съгласие.

Събиране на информация
Предоставянето на личните Ви данни на DreamClub означава, че сте съгласни да събираме и използваме личните Ви данни в съответствие с Декларацията за конфиденциалност.

Ние можем да използваме Вашия е-мейл адрес и други данни за контакт, предоставени ни чрез сайта, за да Ви изпращаме новини и промоционални материали. Ако не искате да получавате такава промоционална информация, можете да се отпишете от нашия списък с е-мейли по всяко време.

Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на Декларацията за конфиденциалност, моля изпратете е-мейл на нашия отдел „Обслужване на клиенти” на office@dreamclub.eu или ни се обадете на 0700 11 117 или +359 2 869 0013.